תנ"ך - באו שעריו׀ בתודה חצרתיו בתהלה הודו־לו ברכו שמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...