תנ"ך - מלושני מלשני בסתר׀ רעהו אותו אצמית גבה־עינים ורחב לבב אתו לא אוכל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...