תנ"ך - ספר תהלים פרק קב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים