תנ"ך - תהלים פרק קב פסוק א - תפלה לעני כי־יעטף ולפני ה' ישפך שיחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...