תנ"ך - תהלים פרק קב פסוק כה - אמר אלי אל־תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...