תנ"ך - תהלים פרק קב פסוק ז - דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...