תנ"ך - ספר תהלים פרק קג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים