תנ"ך - תהלים פרק קג פסוק ז - יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...