תנ"ך - ויין׀ ישמח לבב־אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב־אנוש יסעד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...