תנ"ך - תהלים פרק קד פסוק כז - כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...