תנ"ך - תהלים פרק קד פסוק ג - המקרה במים עליותיו השם־עבים רכובו המהלך על־כנפי־רוח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...