תנ"ך - תהלים פרק קד פסוק לד - יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...