תנ"ך - תהלים פרק קה פסוק א - הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...