תנ"ך - תהלים פרק קה פסוק יז - שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...