תנ"ך - תהלים פרק קה פסוק כה - הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...