תנ"ך - תהלים פרק קה פסוק כט - הפך את־מימיהם לדם וימת את־דגתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...