תנ"ך - תהלים פרק קה פסוק ל - שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...