תנ"ך - תהלים פרק קה פסוק מא - פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...