תנ"ך - ספר תהלים פרק קו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים