תנ"ך - תהלים פרק קו פסוק לט - ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...