תנך - ספר תהלים פרק קו פסוק מג

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: