תנ"ך - תהלים פרק קו פסוק מג - פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...