תנ"ך - תהלים פרק קז פסוק יד - יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...