תנ"ך - תהלים פרק קז פסוק כד - המה ראו מעשי ה' ונפלאותיו במצולה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...