תנ"ך - תהלים פרק קז פסוק לב - וירוממוהו בקהל־עם ובמושב זקנים יהללוהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...