תנ"ך - תהלים פרק קז פסוק לה - ישם מדבר לאגם־מים וארץ ציה למצאי מים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...