תנ"ך - תהלים פרק קז פסוק לו - ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...