תנ"ך - ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...