תנ"ך - תהלים פרק קז פסוק מא - וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...