תנ"ך - ספר תהלים פרק קח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים