תנ"ך - ספר תהלים פרק קט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים