תנ"ך - וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...