תנ"ך - ספר תהלים פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים