תנ"ך - ספר תהלים פרק קי

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים