תנ"ך - ספר תהלים פרק קיב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים