תנ"ך - תהלים פרק קיב פסוק ד - זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...