תנ"ך - תהלים פרק קיג פסוק ג - ממזרח־שמש עד־מבואו מהלל שם ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...