תנ"ך - תהלים פרק קיג פסוק ז - מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...