תנ"ך - תהלים פרק קיד פסוק ב - היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...