תנ"ך - תהלים פרק קיד פסוק ג - הים ראה וינס הירדן יסב לאחור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...