תנ"ך - תהלים פרק קיד פסוק ז - מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...