תנ"ך - תהלים פרק קטו פסוק ו - אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...