תנ"ך - ספר תהלים פרק קטז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים