תנ"ך - תהלים פרק קטז פסוק ו - שמר פתאים ה' דלתי ולי יהושיע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...