תנ"ך - ספר תהלים פרק קיז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים