תנ"ך - ספר תהלים פרק קיח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים