תנ"ך - תהלים פרק קיח פסוק כג - מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...