תנ"ך - תהלים פרק קיח פסוק כח - אלי אתה ואודך אלהי ארוממך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...