תנ"ך - תהלים פרק קיח פסוק ח - טוב לחסות בה' מבטח באדם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...