תנ"ך - ספר תהלים פרק קיט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים