תנ"ך - תהלים פרק קיט פסוק קנג - ראה־עניי וחלצני כי־תורתך לא שכחתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...